Maarten Versteeg

Visie


Conceptuele kunst. Bestaat er andere kunst dan de conceptuele? Nee, er is geen andere vorm van kunst dan de conceptuele kunst. Het idee is het startpunt van elk kunstwerk. Nadat het idee is uitgewerkt blijft er een concept over. Vervolgens is het de opdracht het concept weer te geven in een beeld.

De mooiste kunstwerken hebben een dualistisch karakter. Ze doen een uitspraak over de werkelijkheid. Maar in die uitspraak worden tegengestelde zaken verenigd tot een complex dualistisch geheel. Precies zoals de werkelijkheid is.

De filosoof Martin Heidegger verwoordde het als volgt: "Elk wezenlijk kunstwerk opent voor ons de wereld en in die geopende wereld toont zich dan tegelijkertijd het ontoegankelijke, datgene wat altijd op een bepaalde manier vreemd, afgesloten blijft."

Vanuit de filosofie is het volgende citaat van Bertrand Russell het kompas voor mijn werk: "The point of philosophy is to start with something so simple as not to seem worth stating, and to end with something so paradoxical that no one will believe it."

Moet er aan deze visie nog meer woorden vuil gemaakt worden? Nee. Ik laat de kunstwerken spreken.

Maarten Versteeg